SPÁROVÁNÍ - VEŘEJNÝ SEKTOR

Pracovní náročnost aplikace | Znovuotevření pro dopravu | Produkty | Galerie | Reference | Spolehlivý partner ve veřejných zakázkách

VEŘEJNÝ SEKTOR

Aplikace spárovacích hmot v podmínkách veřejných prostranství má jisté specifika. Především, jsou tyto prostranství vystavovány mnohem větší zátěži. Proto se výběr produktů v takových podmínkách zužuje na produkty určené pro zátěž nad 7,5t. Produkty vyšší zátěžové kategorie je nutno aplikovat i na místa, kde by to naoko nemuselo být nutné, jako například na chodníky, či pěší zóny. V těchto případech je totiž nutné brát v úvahu zimní údržbu či odvoz odpadků. Obě tyto činnosti si totiž vyžadují použití těžších mechanismů.

Spárovací hmoty ROMPOX mají jednu velmi důležitou vlastnost: a tou je jejich vodě propustnost. V případě aplikace hmot ROMPOX v historických centrech měst dochází nejen k vsakování vody do podloží, ale i její zpětné odpařování zpět do atmosféry. A právě odpařování vody zpět do ovzduší zamezuje vodě v hromadění v stěnách historických budov. Produkty na bázi cementu tuto vlastnost nemají.

Další oblast, která je specifická především pro veřejná prostranství je sanace stávajícího cementového spárování. Oprava starého cementového spárování spočívá ve vyčištění povrchu vysokotlakým čištěním, čímž se odstraní nečistoty a uvolněné části spár a následné aplikaci sanační hmoty ROMPOX. Povrch takovýmto způsobem získá nejen na atraktivitě, ale především na bezpečnosti. Naše sanační hmoty zahrnují i produkty, které lze aplikovat již od -10 ° C; jedná se hlavně o opravy výtluků a hran obrubníků v zimním období. Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle +421 908 723 874.