SPÁROVANÍ - SOUKROMÍ ZÁKAZNÍCI

SOUKROMÝ SEKTOR

Mohlo by se zdát, že spárování jako takové je velmi jednoduchá záležitost. Pravdou však je, že tak, jako ostatní stavební součásti, tak i spárování je prvkem, jehož zanedbání může mít do budoucna negativní následky.

Podobně jako je oprava starého domu časově i finančně náročnější alternativou oproti výstavbě nového domu, tak je i řešení otázky spárování důležité již při prvotní instalaci dlažby. Investor se v takovém případě vyhne pracnému odstraňování původního spárování, plevele a nečistot z povrchu dlažby.

Aplikace spárovacích hmot ROMPOX je jednoduchá. Jde o časově nenáročný úkon, kdy však musíme vzít v úvahu výběr toho správného produktu. Pro výběr správného produktu jsou podstatné dva parametry: šířka spáry a zátěž, které bude povrch vystaven. Pro správný výběr produktu doporučujeme kliknout na sekci Jak postupovat při výběru vhodného produktu? nebo nás kontaktujte na tel. čísle +421 908 723 874.