SPÁROVÁNÍ - SOUKROMÍ ZÁKAZNÍCI

Jak postupovat při výběru vhodného produktu? | Jak si mohu produkt objednat? | Produkty | Galerie | Reference | naši partneři

JAK POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU VHODNÉHO PRODUKTU

Spárovací hmoty ROMPOX jsou vyvinuty pro použití na jakoukoliv zátěž a jakoukoliv šířku spáry. To znamená, že právě předpokládaná zátěž a šířka spáry jsou dva klíčové parametry pro výběr vhodného produktu.

 

ŠÍŘKA SPÁRY

Šířka spáry je parametr, který můžeme rozdělit do tří rozmezí:

 

  • 1 až 3mm: toto rozmezí předpokládá použití suché směsi, která se po aplikcii do spár následně zalije tekutinou. Tato tekutina způsobí ztvrdnutí suché směsi aplikované ve spárách. Konkrétně jde dvě alternativy:

    1. Vyspárování povrchu běžným křemičitým pískem vhodné frakce s následnou aplikací produktu ROMPOX VYTVRZOVAČ SPÁR . Při výběru této alternativy je klaďme důraz na výběr správného písku. Kopaný písek není vhodný pro spárování, a to z toho důvodu, že zrnka písku mají oblý tvar, čímž je významně omezena vzájemná kotevní schopnost zrnek písku. Z tohoto důvodu se při spárování v této kategorii používá křemičitý písek, jehož zrnka mají ostré hrany. Po vyspárování křemičitým pískem následně aplikujeme produkt ROMPOX VYTVRZOVAČ SPÁR.

2. Vyspárování povrchu produktem ROMPOX Spárovací písek NP.

Aplikace tohoto produktu je identická s aplikací běžného křemičitého písku do spár. Po zaspárování povrchu tímto produktem je však nutné povrch pokropit nízkým tlakem vody, čímž se zaktivují tvrdnoucí přísady obsažené v písku. Charakteristickou vlastností takových spár bude to, že v období sucha budou spáry tvrdé, avšak při působení deště spáry změknou, čímž se ztratí i případné zlomy spár, které vznikly nadměrnou zátěží. V případě čištění povrchu vysokotlakým čištěním se může produkt obrušovat, jelikož tento produkt nezařazujeme do kategorie malt.

 

  • 3 až 8mm: v tomto rozmezí doporučujeme použití spárovacích hmot, které jako pojivo využívají vodou ředitelnou epoxidovou hmotu. Příprava takovéto malty se skládá z vysypání křemičitého písku (plniva) do nádoby, následného přilití pryskyřice a tvrdidla, které se míchá 3 minuty. Po této době se do malty přilévá voda a malta se znovu promíchá 3 minuty. Výsledkem takovéto přípravy je řídká hmota, která je schopna zatéci i do velmi úzkých spár se šířkou pouze 3mm. Tuto kategorii produktů reprezentuje ROMPOX D1 .

  • 8 a více mm: takový povrch je charakterizován výraznou spárou. Takto široké spáry byly navrženy při produktech betonové polygonální dlažby. Tento typ dlažby je velmi oblíbený, avšak jeho nesprávné spárování způsobuje jejím majitelům mnohé problémy, jakými jsou např. vyskakování spárovací drvy ze spár na povrch dlažby (působením deště) a samozřejmě potíže, které se týkají i užších spár, tedy prorůstání plevele nebo upadnutí spárování. Pro spáry o šířce 8 a více mm doporučujeme naše produkty ROMPOX PROFI EASY a ROMPOX EASY . Jedná se o příbuzné produkty. ROMPOX PROFI EASY je produktem, který prodáváme v nesmíšené podobě, tedy odděleně: 25kg pytel písku a 1kg láhev pojiva. ROMPOX EASY je předmixovaný produkt; není ho nutné dodatečně promíchávat, dodává se vakuově zabalený v pytli, který je umístněn v kbelíku.

 

ZÁTĚŽ

Hraniční zátěží pro produkty EASY, PROFI EASY a VYTVRZOVAČ SPÁR je hodnota 3000kg. Produkt D1 lze vystavit zátěži až do 7,5t. Produkt Spárovací písek NP má neomezenou zatížitelnost. Přepokladem je, aby bylo podloží navrženo s ohledem na budoucí zátěž.